Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Дневен режим

                             ИНФОРМАЦИЯ

             ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

06.30ч. – 8.15ч.   -  Прием на децата

8.15ч.  -   8.30ч     - Утринно раздвижване

8.30ч.  -   9.00ч.    - Закуска

9.00ч.   -  10.30ч.  - Основни форми на педагогическо взаимодействие

10.30ч.  – 10.45ч.  – Подкрепителна закуска

10.45ч.  -  11.30ч.   –Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

11.30ч.  -  12.00ч.  -  Подготовка за обяд

12.00ч.  -  12.30ч.  -  Обяд

12.30ч.  -  13.00ч.   -  Подготовка за сън

13.00ч.  -  15.00ч.   -  Сън

15.30ч.  -  15.45ч.  -  Подкрепителна закуска

16.00ч.  -   18.00ч.  – Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие