Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Документи

1. Годишен план - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/02-god-plan-DG.doc

2. Правилник за Организацията на цялостната дейност в детската градина - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/01-prav-zjal-dejnost_1.doc  

3. Етичен кодекс - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/etichen_kodeks.doc

4. Стратегия за развитие на ДГ "Радост" -  http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/03-strategiaDG_1.doc

5. План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на детската градина - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/Plan_finansirane.doc

6. Програма за превенция на ранното напускане на ДГ - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/ranno_napuskane.doc

7. Програма за предоставяне на равни възможност за приобщаване на децата от уязвими групи - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/ravni_vuzmojnosti.doc

8. Мерки за повишаване качеството на образованието - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/merki_dg.doc

9. План квалификация - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/plan_kvalifikaciq.doc

10. Заявление за издаване на дубликат - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/zaqvlenie_dublikat.doc

11. Административни услуги -  http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/administrativni_uslugi.doc