Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Екип

Зоя Йорданова - директор, тел.: 0721/66-080

Лорета Александрова - главен учител

Милена Демирева - старши учител

Полина Верчева - учител

Мария Ангелова - учител

Надка Игова - старши учител

Ваня Григорова - старши учител

Надя Панайотова - старши учител

Стефка Асенова - старши учител

Жана Иванова - старши учител

Христина Ангелова - старши учител

Камелия Стоянова - счетоводител

Спаска Вучкова - касиер-домакин

Елена Благоева - готвач

Веселина Дойчева - работник в кухня

Валентина Стаменова - работник в кухня

Антоанета Зарева - помощник-възпитател

Бонка Илова - помощник-възпитател

Соня Георгиева - помощник-възпитател

Ралица Димитрова - помощник-възпитател

Цветанка Антонова - помощник-възпитател

Драгомира Георгиева - помощник-възпитател

Здравка Георгиева - помощник-възпитател

Светлана Димитрова - медицински специалист

Юлияна Гълъбова - медицински специалист

Таня Митова - медицински специалист

Милан Лазаров - огняр