Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Допълнителни дейности в ДГ "Радост"

ДГ "Радост" събира оферти за извършване на допълнителни дейности извън ДОС:

1. Английски език

2. Танци

3. Приложни изкуства

Срок за подаване на оферти - 30.09.2017г (тъй като крайният срок е в почивен ден, оферти ще се приемат до 02.10.2017г - понеделник)