Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

График за работа през лятото

 

            Уважаеми, родители, съгласно Заповед на Кмета на Община Костинброд, детска градина "Радост" няма да работи през месец АВГУСТ

Дежурна градина ще бъде "Виолина" - с. Петърч. Молим до края на месец МАЙ  да заявите при учителите на групи желание детето Ви да посещава дежурна градина.