Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

                    Педагогичесият екип на ДГ "Радост" организира училище за родители

                    на 27.11.2018г от 18ч в малкия салон на

                    НЧ "Иван Вазов" - гр. Костинброд.

 

                   Темата е: "Особености на ранното детско развитие"

Лектор:    гл. ас. д-р Анета Петрова Атанасова - Психолог