Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Необходими документи за записване

Уважаеми родители,

от 03.06.2024г започва приемането на документи за записване в ДГ "Радост". Заявленията се подават на място в ДГ "Радост" от 09.00ч до 16.00ч.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - от 03.06.2024г до 10.06.2024г

                             Необходимите документи, които трябва да се представят при записване:

  • Копие от платежни документи, удостоверяващи внесени осигурителни вноски се представят, в случай че родителят се самоосигурява.
  • Служебна бележка от акредитиран ВУЗ, че лицето не е прекъснало обучението се представя, в случай че родител е редовен студент.
  • Писмо от отдел “Закрила на детето“ към Дирекцияя „Социално подпомагане“ се представя, в случай че са налице обстоятелства по смисъла на §1, т.11,буква „б“ и „в“ от Закона за закрила на детето.
  • Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ се представя, в случай че дете е настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете.

 

Ако не са налице горепосочените обстоятелства се представят само документите по т. 1, 2, 3 от описаните в заявлението за записване.

 

Прикачени документи

График
Заявление за записване