Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Дневен режим

Седмична организация на учебните дни за I група - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/dneven_rejim_Igrupa_1.doc

Седмична организация на учебните дни за II група - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/dneven_rejim_IIgrupa.doc

Седмична организация на учебните дни за III група - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/dneven_rejim_IIIgrupa.doc

Седмична организация на учебните дни за IVA група - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/dneven_rejim_IVAgrupa.doc

Седмична организация на учебните дни за IVB групa - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/dneven_rejim_IVBgrupa.doc