Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Документи

1. Годишен план - Godishen_plan

2. Правилник за Организацията на цялостната дейност в детската градина - Pravilnik_DG_1.docx

3. Правилник за Вътрешния трудов ред  - Pravilnik_VTR.doc

4. Етичен кодекс - etichen_kodeks.docx

5. Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - Strategia.doc

6. План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на детската градина - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/Plan_finansirane.doc

7. Програма за превенция на ранното напускане на ДГ - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/ranno_napuskane.doc

8. Програма за предоставяне на равни възможност за приобщаване на децата от уязвими групи - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/ravni_vuzmojnosti.doc

9. Мерки за повишаване качеството на образованието - http://dg-radost-kostinbrod.com/uploads/merki_dg.doc

10. План квалификация - Plan_kvalifikaciq

11. Заявление за издаване на дубликат - zaqvlenie_dublikat.doc

12. Административни услуги -  administrativni_uslugi.doc

13. Програмна система - Programna_sistema

14. Годишен план по БДП - Plan_BDP.pdf