Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Свободни места

Списък на приетите деца, както следва:

1. Яслена група - Списък

2. Първа група - Списък

 

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд - тел.: 0721//66 080 odzradost2005@abv.bg