Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Екип

Зоя Йорданова - директор, тел.: 0721/66-080

Лорета Александрова - главен учител

Милена Демирева - старши учител

Светла Славкова - старши учител

Полина Верчева - учител

Мария Ангелова - учител

Надка Игова - старши учител

Дарина Янева - старши учител

Стефка Асенова - старши учител

Жана Иванова - старши учител

Христина Ангелова - старши учител

Камелия Стоянова - счетоводител

Спаска Вучкова - касиер-домакин

Елена Благоева - готвач

Веселина Дойчева - работник в кухня

Валентина Стаменова - работник в кухня

Бонка Илова - помощник-възпитател

Соня Георгиева - помощник-възпитател

Ирина Чалъкова - помощник-възпитател

Цветанка Антонова - помощник-възпитател

Катя Дойчева - помощник-възпитател

Драгомира Георгиева - помощник-възпитател

Здравка Георгиева - помощник-възпитател

Златина Станкова  - медицински специалист

Таня Митова - медицински специалист

Милан Лазаров - огняр