Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

История

        През месец януари 2005г с решение на Общински съвет Костинброд се създава Обединено детско заведение "Радост".

Капацитетът на детското заведение е: яслена група - една; групи детска градина - три.

Учебната 2005/2006г е ознаменувана с разкриването на две полудневни подготвителни групи за училище. Така на 31.05.2006г ОДЗ "Радост" изпраща първите абитуриенти - бъдещите първокласници.

На 15.09.2009г врати отваря новата сграда на ОДЗ "Радост", която приютява 60 деца. В детското заведение вече има две яслени групи и целодневна подготвителна група за училище.

Горди сме с факта, че една стара и неприветлива сграда превърнахме в слънчев дом за децата на Костинброд. Когато започнахме децата в детската градина бяха едва 120, а днес наброяват 210. Децата са щастливи при нас и това е нашето удовлетворение.